Toimintasuunnitelma

Vaasan seudun Parkinson-yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2019

Yleistä

Yhdistys toimii aktiivisesti Vaasan sairaanhoitopiirin 13 kunnan alueella jäsenistönsä ja aluekerhonsa edunvalvojana sekä linkkinä Suomen Parkinson-liitto ry:een ja Vaasan seudun yhdistykset ry:een (VSY), joka on alueemme vammais- ja potilasjärjestöjen sekä sosiaali- ja terveysalan järjestöjen yhteenliittymä. Yhdistys vuokraa edelleen kokous- ja kaappitilaa VSY:n tiloissa.

Toiminnan runkona ja tavoitteena on mahdollisimman kattavana yhdistyksen sääntöjen 2§ mukainen toiminta, jossa toteuttamistavat ja toiminnan tukemistavat on selvästi määritelty.

Yhdistyksen yhtenä tärkeimmistä tehtävistä on kaikin mahdollisin keinoin vaikuttaa kerhon entistä parempaan aktivoitumiseen ja vertaistukitoiminnan onnistumiseen. Yhtenä tärkeimmistä tavoitteista on yhdessä aluetyöntekijän kanssa jatkaa ja kehittää yhteistyötä Vaasan keskussairaalan, sairaanhoitopiirin johdon sekä alueen muiden potilasjärjestöjen kanssa.

Yhdistyksen kuusijäseninen hallitus (lisänä ulkopuoliset sihteeri ja rahastonhoitaja) kokoontuu kesäaikaa lukuunottamatta joka kuukauden ensimmäisenä maanantaina ellei toisin sovita. Hallituksen tavoitteena on virallisten asioiden hoitamisen lisäksi myös auttaa kerhoa luomaan kontakteja ja kehittää sen toimintaa jäsenistöä kiinnostavaksi.

Tiedotustoiminta

Yhdisyksen tiedottaminen tapahtuu omien kotisivujen kautta. Kotisivuilla kerrotaan monipuolisesti yhdistyksestä ja sen toiminnasta. Kotisivuja pidetään ajantasalla jatkuvasti.

Tilaisuuksista tiedotetaan myös sähköpostin välityksellä.

Vuosikokouksesta tiedotetaan postittamalla kutsut jäsenistölle.

Huolehdimme myös, että yhdistyksen ja aluekerhon yhteinen esite on voimassa ja saatavilla kaikissa tärkeissä paikoissa, kuten esim. neurologian poliklinikoilla ja lääkärikeskuksissa.

Mahdollisuuksien mukaan pyrimme järjestämään jäsenistöämme ja sidosryhmiämme kiinnostavia yleisötilaisuuksia sekä esittelemään toimintaamme myös muiden tahojen järjestämissä tilaisuuksissa.

Aluekerhotoiminta

Yhdistys tukee ainutta aluekerhoaan kaikin mahdollisin keinoin mm. avustamalla sitä taloudellisesti, hankkimalla aktiivisesti ulkopuolista tukirahoitusta yhdistykselle ja kerholle sekä huolehtimalla kerhon tiedotustoiminnasta. Vuoden 2019 kerhoavustukseksi tulemme vuosikokoukselle ehdottamaan 400 €, minkä lisäksi tarvittaessa sponsoroidaan retkien ja vierailujen matka- ja tarjoilukuluja.

Yhteystoiminta Vaasan alueella

Yhdistyksen varapuheenjohtaja kuuluu Vaasan seudun yhdistyksen (VSY) hallitukseen. VSY:llä on yli 70 potilasyhdistystä. Olemalla aktiivisesti mukana VSY:n toiminnassa pystymme oman rajallisen toiminnan lisäksi tarjoamaan jäsenillemme monenlaista toimintaa.

Pyrimme kehittämään yhteistä toimintaa ruotsinkieliseen Botnia Parkinson förening rf:n kanssa.

Talous ja varainhankinta

Yhdistys ja kerho pitävät edelleenkin erillistä taloutta ja tekevät kumpikin vuodelle 2019 omat talousarvionsa, jotka perustuvat tämänhetkiseen jäsenmäärään, joka on 110.

Yhdistyksen talousarvion perustana ovat jäsenmaksut, STEA-tuki, ulkopuoliset avustukset ja stipendit

Koulutus- ja edustustoiminta

Yhdistyksen edustajat osallistuvat aina kun mahdollista liiton virallisiin sekä muiden järjestämiin toimintaa ja osaamista edistäviin ja ylläpitäviin tilaisuuksiin, esim. liittokokouksiin ja erilaisiin koulutustapahtumiin.

Muuta

Nykyinen puheenjohtaja on muuttanut Kaarinaan ja hoitaa etänä Vaasan asioita. Puheenjohtajan kausi päättyy maaliskuussa 2019. Uuuden puheenjohtajan rekrytointi on alkanut.

                                               Raimo Kytömäki                                 Tuija Vuorinen                                                                            puheenjohtaja                                    varapuheenjohtaja