Toimintakertomus 2021

Yleistä

Yhdistys on toiminut aktiivisesti Vaasan sairaanhoitopiirin alueella jäsenistönsä edunvalvojana

sekä linkkinä Parkinson-liitto ry:hyn ja Pohjanmaan yhdistykset ry:hyn, joka on alueemme vammais- ja potilasjärjestöjen sekä sosiaali- ja terveysalan järjestöjen yhteenliittymä.

Kokoontuminen ja kerhojen toiminta

Kokouspaikka on Pohjanmaan Yhdistykset ry:n toimitalosta (Korsholmanpuistikko 43) yhdessä kahden muun potilasyhdistyksen kanssa varattu tila, jossa on kullakin yhdistyksellä lukittava kaappi.

Koko toimintakauden on maailmanlaajuinen Covid-19 pandemia vaikeuttanut kokoontumisia. Valtakunnalliset ja alueelliset rajoitukset ovat sulkeneet mm harrastetiloja.

Kerhojen toiminta jatkui osana yhdistyksen toimintaa edellisvuonna tehdyn uudistuksen mukaisesti.

Jäsenistö

Jäsenmäärä oli vuoden alussa 101. Uusia jäseniä liittyi seitsemän, joista potilasjäseniä neljä ja omaisia ja muita kolme. Jäseniä poistui seitsemän. Toiseen yhdistykseen siirtyi neljä eli poistuma oli 11 jäsentä. Jäsenmäärä vuoden lopussa oli 97.

Jäsenistö koostuu Vaasan sairaanhoitopiirin alueella asuvista suomenkielisistä Parkinsonin tautia sairastavista ja heidän läheisistään.

Yhdistyksen hallitus ja toimihenkilöt

Yhdistyksen hallitus 2021:

 • Pertti Reinikainen puheenjohtaja
 • Tulle Törmä varapuheenjohtaja
 • Eila Kultti rahastonhoitaja, jäsenrekisterinhoitaja
 • Marja Niskanen jäsen
 • Jouko Karjala jäsen
 • Sirkka-Liisa Liuko jäsen
 • Tuula Einola hallituksen ulkopuolinen sihteeri
 • Toiminnan tarkastaja Marja-Liisa Kukkonen

Hallituksen lisäksi yhdistyksen toimintaan ovat osallistuneet Omatorin hoitajana Kyllikki Peltonen sekä tiedotus ja tapahtumajärjestäjänä Eva Reinikainen.

Toiminta vuonna 2021

Yhdistys kokoontui syyskaudella, joka kuukauden kolmantena tiistaina, jonka jälkeen kokoontumisrajoitukset sulkivat toiminnan joulukuussa 2021.

Keilaryhmä kokoontui kerran viikossa kesätaukoa lukuun ottamatta

Parkinson liiton järjestämiin TEAMS-kokouksiin ja koulutuksiin on osallistuttu.

Yhdistyksen esite uusittiin.

Tärkeimmät tapahtumat yhdistyksessä:

 • 1.6.2021 Kesäkauden avaus kesäravintola Strampenilla
 • 15.6.2021 Kesäkoti Koivula jossa pidettiin jäsentapahtuma ja vuosikokous.
 • 4.8.2021 Teatteriretki Pyynikille yhdessä aivohalvausyhdistyksen kanssa.
 • Syyskuussa yhdistys tarjosi jalkahoitoa sitä halunneille jäsenilleen. Yhteistyökumppanina toimi alan oppilaitos VAMIA.
 • 19.10.2021 Tutustuminen Vaasan monipuoliseen historiaan kiertoajelun merkeissä
 • 27.11.2021 "Katri-Helena musikaali" Vaasan kaupungin teatterissa.
 • Suunniteltu laivamatka Uumajaan päätettiin siirtää vuoden 2022 kesäkaudelle.

Kiitokset kaikille yhdistyksen toimintaan työpanoksensa antaneille henkilöille.

Kiitos myös niille tahoille, jotka ovat mahdollistaneet Vaasan seudun Parkinson yhdistyksen toiminnan; Vaasan Lääketieteellinen seura, Aktia Säätiö, Vaasan kaupunki, Stea-avustusorganisaatio ja Parkinson liitto. Kiitos myös Heljä Tuomelle Parkinson liiton Tampereen toimipisteestä.