Vaasan seudun Parkinson-yhdistys ry

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on

  • toimia Parkinsonin tautia tai siihen läheisesti liittyviä liikehäiriösairauksia sairastavien, heidän läheistensä ja heidän hyvinvoinnistaan kiinnostuneiden tahojen yhdyssiteenä ja tukiyhdistyksenä
  • aktivoida sairastavia toimimaan omien asioidensa puolesta
  • helpottaa liikehäiriösairauksia sairastavien ja heidän läheistensä asemaa
  • edistää liikehäiriösairauksia sairastavien lääkinnällistä ja sosiaalista kuntoutusta ja huoltoa
  • lisätä sairastavien ja heidän läheistensä tietoa liikehäiriösairauksista ja niiden hoito- ja tutkimus- mahdollisuuksista
  • antaa jäsenistölleen tarpeellista vertaistukea sekä ylläpitää liikunta- ja virkistystoimintaa
  • lisätä liikehäiriösairauksia koskevaa tietoa yhteiskunnassa
  • vaikuttaa siihen, että liikehäiriösairauksien aiheuttamat ongelmat tulevat otetuiksi huomioon yhteiskunnallisessa päätöksenteossa
  • avustaa ja ohjata yhdistykseen kuuluvia aluekerhoja