Toimintasuunnitelma

­­Vaasan Parkinson-kerhon
toimintasuunnitelma vuodelle 2019

­

Yleistä

Kerho toimii Vaasan seudun Parkinson-yhdistyksen aluekerhona. Kerhon asioita hoitaa joka vuoden tammikuun kuukausitapaamisen yhteydessä valittu johtokunta, jolla on puheenjohtaja, sihteeri/taloudenhoitaja ja kerhon liikuttaja.

Kuukausitapaamiset

Kerho kokoontuu edelleen kuukausittain Vaasassa Vaasan Seudun yhdistykset ry:n kokoustiloissa joka kuukauden kolmantena tiistaina. Kesällä, jolloin ei varsinaisia tapaamisia pidetä, järjestämme entiseen tapaan retkiä ja osallistumme erilaisiin jäsenistöä kiinnostaviin tilaisuuksiin. Joulukuussa vietetään pikkujoulujuhla, joka korvaa joulukuun kuukausitapaamisen.

Mahdollisimman moneen tapaamiseen pyrimme saamaan terveydenhuollon, sosiaalityön tai muun ajankohtaisen aiheen asiantuntijan vieraaksemme luennoimaan ja lisäämään sairauteen tai pitkäaikaissairaiden oikeuksiin liittyvää tietoutta.

Tarkoituksena on, että vertaistuki toteutuu ja että kerhossa osallistujat keskustelevat aktiivisesti ja seurustelevat keskenään, joten liian tiukkaa ohjelmaa ei ole tarkoitus joka kerta järjestää.

Jokaisessa kerhotapaamisessa on omakustanteinen kahvitarjoilu.

Kerhomme on myös aktiivisesti mukana Vaasan Seudun yhdistykset ry:n järjestämissä tapahtumissa.

Virkistystoiminta

Pyrimme ympäri vuoden järjestämään jäsenistöllemme kiinnostavia tapahtumia sekä virkistys- ja tutustumisretkiä lähialueemme kohteisiin sekä osallistumme alueen muiden potilas- ja vammaisjärjestöjen järjestämiin tilaisuuksiin.

Aiomme keväällä 2019 järjestää jo perinteeksi tulleen "kulttuurimatkan" Ähtärin Eläinpuistoon,

matkaa jatkamme Tuuriin, missä yövymme ja seuraavan päivän vietämme Keskisen ostoskeskuksessa.

Jatkamme vierailu- ja vastavierailuyhteistyötä muiden Parkinson-yhdistysten ja -kerhojen kanssa.

Suunnitteilla on aloittaa yhteistyö Vaasan Setlementti yhdistyksen ja Vaasan Muistiyhdistyksen kanssa.

Liikunta

Yhdessä Vaasan kaupungin ja alueen potilas- ja vammaisjärjestöjen kanssa aktivoimme jäsenten liikuntaa järjestämällä oman kerhon jokaviikkoisen sisäpelitapahtuman. Koska Vaasan kaupunki ei enää tarjoa meille liikuntaohjaajan palveluita on meidän järjestettävä jumppa itse. Ohjaajana on toiminut kerhomme puheenjohtaja aina kun kiireiltään ehtii. Meillä on kuitenkin tarkoituksena ainakin silloin tällöin palkata ammattiohjaaja ja siihen tarvitsemme rahallista avustusta. Tarkoituksemme on myös järjestää vuonna 2019 Foam Roller kurssi ja joogakurssi. Parkinson potilaan tärkein selviytymiskeino on liikunta lääkityksen lisäksi, joten aiomme panostaa liikuntaan mahdollisimman paljon. Meillä on myös mahdollisuus osallistua neurologiapotilaiden jumppaan ja pitkäaikaissairaiden vesivoimisteluun (saamme ottaa uimahalliin lääkärintodistuksella ilmaisen avustajan).

Koulutus- ja edustustoiminta

Kerhon edustajat osallistuvat aina kun mahdollista liiton ja yhdistyksen virallisiin sekä muiden järjestämiin toimintaa edistäviin tilaisuuksiin, esim. kerhonvetäjien ja kerhon liikuttajien koulutuspäiviin sekä muihin koulutustapahtumiin.

Osallistumme mahdollisuuksien mukaan Vaasan Seudun yhdistykset ry:n toimintaan sekä vammais- ja esteettömyysasiamiehen järjestämiin koulutus- ja kehitystilaisuuksiin. Kerhon puheenjohtaja kuuluu Vaasan seudun yhdistykset ry:n hallitukseen ja osallistuu näinollen yhdistyksen hallituksen kokouksiin. Kerhon puheenjohtaja toimii jäsenenä myös Vaasan vammaisneuvostossa.

Kerhon puheenjohtaja toimii myös kokemustoimijana aina kun kutsu tulee.

Vaasan seudun yhdistykset on mukana järjestö 2.0 hankkeessa ja ohjaussryhmään on valittu yhdeksi jäseneksi kerhomme puheenjohtaja, hän otti pestin vastaan ajatuksella, että näin meidän yhdistyksellä on mahdollisuus vaikuttaa järjestöyhteistyössä ja sen kehittämisessä Pohjanmaalla.

Tiedotustoiminta

Yhdistyksellämme on omat nettisivut joita Raimo Kytömäki hoitaa ja päivittää säännöllisesti.

Kerhon tiedotustoiminta hoidetaan kuukausitapaamisissa, lehtien toimintapalstoilla, sähköpostitse.

Muu toiminta

Jatkamme yhteistyötä Vaasan ammattikorkeakoulun sosiaalialan opiskelijoiden kanssa aiheena erilliset keskustelutilaisuudet sairastaville ja läheisille sekä Vaasan ammattioppilaitoksen lähihoitajaopiskelijoiden kanssa. Nämä tilaisuudet pidetään kuukausitapaamisten lisäksi.

Osallistumme myös aktiivisesti Vaasan Sairaanhoitopiirin jokasyksyiseen sairaalan johdon tapaamiseen esittämällä kysymyksiä sairaanhoitopiirin toiminnasta.

Pyrimme mm. aktiivisen tulokasryhmätoiminnan avulla saamaan kerhotoimintaan mukaan niitä alueemme jäseniä, jotka eivät tällä hetkellä ole paikallistoiminnassa mukana. Liiton hankkeisiin liittyvät tapahtumat ja liikunta ovat myös hyviä mahdollisuuksia aloittamiseen.

Talous

Emoyhdistys rahoittaa toimintaa noin 400 € vuosittaisella, jäsenmäärään pohjautuvalla avustuksella.

Jatkamme kirpputoritoimintaa vuokraamallamme osastolla entiseen tapaan.

Avustuksia ja stipendejä haemme Vaasan kaupungilta ja paikalliselta lääketieteelliseltä säätiöltä, liikelaitoksilta pyydämme lahjoituksia.

Vaasa 10.9.2018

Tuija Vuorinen      Alli Vaaranmaa

puheenjohtaja      sihteeri